Diensten
  Producten  
Algemeen:
Startpagina
Contact
Over ons
Links

NEN 3140 Keuring

De NEN 3140 is een veiligheidsnorm voor elektrische arbeidsmiddelen. Naast een aantal criteria voor het onderhouden en inspecteren van elektrische arbeidsmiddelen worden in deze norm ook de voorwaarden voor de deskundigheid van het personeel aangegeven.
De norm staat bekend om de eisen die er aan het keuren/inspecteren van elektrische arbeidsmiddelen worden gesteld. Daar vallen bijvoorbeeld ook de elektrische handgereedschappen onder.

Rookmachines en andere effectapparatuur dienen tijdens de NEN3140 keuring op de volgende punten geinspecteerd te worden:
- visuele controle
- deugdelijke staat
- de werking

De toezichthouders verlangen dat de persoon die de keuring uitvoert voldoende deskundigheid heeft om de beoordeling te kunnen maken. Schijnwerpers en rookmachines kunnen niet zonder aanvullende kennis zomaar worden geinspecteerd. Toch zien wij dat vaak wel gebeuren. Wij wijzen u er op dat de verantwoordelijkheid voor de deskundigheid van de keurmeester, en de wijze waarop de inspectie wordt uitgevoerd, in handen ligt van de eigenaar van de arbeidsmiddelen. U doet er goed aan om voor specialistische effectapparatuur de deskundigheid van Cue Two in te schakelen.

Denk bij de keuring van effectapparatuur aan:
- schijnwerpers
- rookmachines
- gobo rotators
- projectoren
- vuurwerkinstallaties
- zijdevlammen
- schuimmachines

Lees hier verder over de mogelijkheden om op locatie te keuren, en de wijze waarop de keuringsinterval wordt bepaald.


Risico Inventarisatie
Onderhoud